dnes je 4.3.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

26.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.8 Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Ing. Štefan Fabian, PhD.

V zmysle § 3 ods. 1 ZoÚ zákona o účtovníctve účtovné jednotky sú povinné účtovať a vykazovať účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (akruálny princíp). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď tieto skutočnosti zistila. V ustanovení § 3 ods. 2 zákona o účtovníctve je

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.