dnes je 17.8.2022

Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 60 - Tržby za vlastné výkony a tovarArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika zúčtovacích vzťahovArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie pohľadávok a záväzkov z obchodných vzťahovArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Transformácia účtovného záznamu od 1.1.2022Garancia

14.12.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlhodobé úveryArchív

4.8.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie finančných nákladovArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohľadávky a záväzky z titulu daní a dotáciíArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oceňovanie pohľadávok a záväzkovArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie základných pojmovArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupyArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika nákladovArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

RezervyArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 54 - Iné náklady na hospodársku činnosťArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Etapy účtovnej uzávierky a závierkyArchív

26.11.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZásobyArchív

4.8.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer