dnes je 7.3.2021

Táto rubrika Vám ponúka súhrn najdôležitejších informácií z oblasti daní, účtovníctva, vývoja ekonomiky, pracovného práva a ďalších oblastí.

Cestovné náhrady 
Cestovnými výdavkami, za ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi cestovné náhrady, sa rozumejú výdavky, ktoré vzniknú zamestnancovi pri pracovnej ceste, pri ceste mimo pravidelného pracoviska, mimoriadnej ceste v súvislosti s výkonom práce mimo rozvrh zmien v mieste výkonu práce alebo pravidelného pracoviska, pri preložení, dočasnom pridelení...

Daňový kalendár
V daňovom kalendári sú uvedené konkrétne termíny, ktoré by mali platitelia dane viesť v pamäti, aby nedošlo k omeškaniu ako aj pri platení daní či iných povinných odvodov, tak pri plnení ďalších povinností.

Adresár úradov
V adresári úradov nájdete adresy jednotlivých úradov vrátane telefónov a odkazov na ich internetové stránky.

Kurzy mien
Devízové kurzy sú preberané z NBS. Vývoj kurzov každej meny v denných grafoch zobrazíte kliknutím na graf pri názve krajiny, v ktorej sa mena používa.

Sadzby NBS
Sadzba hlavné refinančné operácie (obchody) sa považuje za základnú úrokovú sadzbu ECB podľa § 17 ods 1 Zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike (Zákon č. 659/2007 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR).

Daň z pridanej hodnoty
Nájdete tu sadzby dane v členských štátoch EÚ, mapu daňových úradov, náležitosti faktúr a mnoho ďalších praktických informácií

Register účtovných závierok
Spôsob vkladania UZ, prehľad lehôt na zverejnenie v registri UZ, sankcie

Clo
Dovoz tovarov pre vlastnú spotrebu z tretích krajín, INTRASTAT

Znenia platných IAS
Prinášame Vám prehľadný zoznam platných IAS

Znenia platných IFRS
Prinášame Vám prehľadný zoznam platných IFRS

Interpretácie SIC/IFRIC
Prehľadný zoznam SIC/IFRIC

Vestník verejného obstarávania

Špeciálny verejný register, prostredníctvom ktorého sú súbjekty povinné zverejňovať zákonom stanovené informácie o sebe a svojej činnosti v rámci verejného obstarávania.

Medzinárodné obchodmie podmienky (INCOTERMS)
Súbor medzinárodných pravidiel na výklad dodacích podmienok pri medzinárodných obchodoch

Prekladový slovník
Prekladový slovník pojmov z oblasti IFRS

 
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
10.3.2021 - Daň zo závislej činnosti
Kurzy mien 26.2.2021
1 EUR1,22 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,51 PLN (-0)
1 EUR26,11 CZK (+0,14)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
Editovateľné tlačivá
VESTNÍKY MINISTERSTIEV